Search

Powiatowy Konkurs Informatyczny

logo    Powiatowy Konkurs Informatyczny dla uczniów klas 7 i 8

Jesteś uczniem lub uczennicą klasy 7 i 8? Mieszkasz w powiecie wołomińskim? Informatyka jest Ci bliska? Sprawdź swoje umiejętności w konkursie!

Zapraszamy do udziału w pierwszej edycji Powiatowego Konkursu Informatycznego organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 4 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zielonce.

Jest to inicjatywa wspierająca rozwój zainteresowań ogólnie pojętą informatyką młodzieży w wieku 14-15 lat (7 i 8 klasa szkoły podstawowej). W ramach konkursu uczniowie będą rozwiązywać zadania testowe i otwarte z zakresu zagadnień m.in.: oprogramowania biurowego, programów graficznych, programowania, podstawowej wiedzy z zakresu sprzętu komputerowego, a także bezpieczeństwa i zagrożeń wynikających z wykorzystania Internetu - rozszerzając zagadnienia z zakresu podstawy programowej szkoły podstawowej. Komisja w oparciu o uzyskany wynik punktowy wyłoni 3 zwycięzców, którzy uzyskali największą ilość punktów podczas rozwiązywania zadań.

Podczas gali podsumowującej konkurs odbędzie się wykład dotyczący praktycznych zagadnień z zakresu informatyki oraz wręczenie nagród i wyróżnień. Dodatkowo uczestnicy konkursu wraz z zaproszonymi gośćmi będą mieli możliwość uczestniczenia w grach i zadaniach logicznych, ćwiczeniach oraz pokazach praktycznego zastosowania TIK przygotowanych przez uczniów naszej szkoły. To spotkanie realizowane w konwencji pikniku naukowego ma na celu zaangażowanie i stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży.

Konkurs został wpisany do kuratoryjnego wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, dzięki czemu zwycięzcy uzyskują dodatkowe punkty w rekrutacji do szkół średnich.

Patronat i główny sponsor konkursu: Burmistrz Miasta Zielonka.

Patronat medialny oraz ufundowanie rocznej prenumeraty dla zwycięzców: „Młody Technik”.

Patronat medialny oraz ufundowanie rocznej prenumeraty dla nauczycieli – opiekunów uczniów, którzy uzyskają pierwsze 3 miejsca: „TIK w Edukacji - magazyn innowacyjnych nauczycieli i dyrektorów szkół”.

Patronat nad konkursem objęli również: Polskie Biuro ECDL oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne.

 

REGULAMIN KONKURSU