Aktualności

Wsparcie w ramach Rządowego programu "Aktywna tablica"

Z dumą informujemy, iż Nasza Szkoła otrzymała wsparcie finansowe na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii w ramach Rządowego programu „AKTYWNA TABLICA”, w wysokości 35 000 zł oraz 8750 zł od Miasta Zielonka. W ramach dofinansowania zostaną zakupione pomoce dydaktyczno-terapeutyczne oraz programy multimedialne wspierające min.:

- rozwój koncentracji i uwagi (ADHD, ADD),

- rozwój procesów komunikacji i kompetencji społeczno-emocjonalnych,

- procesy uczenia się uczniów ze specyficznymi trudnościami (dysleksją, dyskalkulią, dysortografią, dysgrafią).

Multimedialne programy terapeutyczne często wykorzystują elementy gier, które będą stanowić ciekawe urozmaicenie przekazu dydaktycznego i pozwolą na jeszcze efektywniejsze przyswajanie przez uczniów informacji. Dzięki nim będziemy mogli jeszcze lepiej dostosowywać się do indywidualnych potrzeb uczniów oraz rozwijać ich umiejętności i zainteresowania. To kolejny krok naprzód w naszych wysiłkach na rzecz zapewnienia jak najlepszego poziomu nauczania i wsparcia edukacyjnego dla naszych uczniów. Środki finansowe pozyskane przez Miasto Zielonka w formie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii do szkół dla dzieci i młodzieży w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w latach 2020-2024 – „Aktywna tablica”: Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zielonce kwota wsparcia - 35 000 zł. Wkład własny organu prowadzącego: 8 750 zł. Pozyskane środki łącznie: 43 750 zł. Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% wkładu własnego organów prowadzących.

Podsumowanie Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego

Dnia 11 czerwca 2024 roku odbyło się uroczyste podsumowanie Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego pod patronatem Burmistrza Miasta Zielonka Kamila Michała Iwandowskiego. Nasz konkurs został również objęty honorowym patronatem ECDL- Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych oraz OEiiZK - Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Podczas gali nagrodzeni w konkursie, jak również uczniowie innych szkół w Zielonce mieli okazję uczestniczyć w wykładzie dotyczącym sztucznej inteligencji, prezentowanym przez przedstawicieli OEiiZK.
Kolejna edycja naszego konkursu cieszyła się dużą popularnością i mamy nadzieję , że będziemy realizować nasze wspolne projekty w kolejnych latach. Dzięki uprzejmości Burmistrza Miasta Zielonka pana Kamila Michała Iwandowskiego oraz ECDL, tegoroczne nagrody były bardzo miłą niespodzianką dla laureatów.
Zwycięzcom życzymy dalszych sukcesów i mamy nadzieję, że kolejne edycje naszego konkursu będę cieszyły się równie wielkim zainteresowaniem jak w tym roku.

Podkategorie

Strona 1 z 68