Wolontariat

Kawiarenka szkolnego wolontariatu

Uczniowie z klasy 7b w ramach kolejnej akcji szkolnego Wolontariatu zorganizowali szkolną KAWIARENKĘ. Menu było smakowite. Można było kupić gofry, lemoniadę i galaretki domowej roboty, choć wykonane w szkole. Udało się zebrać 1487 zł, które zostaną przekazane dla Marianki z SMA, i z których zostanie zakupiona karma dla zwierząt do Punktu czasowego przetrzymywania zwierząt w Zielonce.

21 czerwca 2022 r.

Czytaj więcej: Kawiarenka szkolnego wolontariatu

Prezent od naszej szkoły dla Domu Samotnej Matki

Każda akcja, która wnosi w życie dziecka uśmiech jest bezcenna. Uśmiech dziecka ma wielką moc bo "KIEDY ŚMIEJE SIĘ DZIECKO - śmieje się cały świat". Dziękujemy za przyniesione zabawki i zaangażowanie w ich pakowanie. Z okazji Dnia Dziecka OGROMNY prezent od Szkoły Podstawowej nr 4 został przekazany dzieciom z Domu Samotnej Matki w Zielonce.

Katarzyna Żywiałkowska

1.06.2022 r.

Czytaj więcej: Prezent od naszej szkoły dla Domu Samotnej Matki

Wolontariat - informacje ogólne

Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.”
– Jan Paweł II

Celem szkolnego Wolontariatu  jest angażowanie dzieci w różnorodne działania na rzecz środowiska społecznego oraz uświadamianie im czym jest pomoc i w jaki sposób mogą pomagać. Do głównych zadań wolontariatu należy uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych oraz wskazywanie drogi w nawiązywaniu prawidłowych relacji z innymi, budowanie poczucia odpowiedzialności oraz rozwijanie zainteresowań i umiejętności. Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne oraz środowisko pozaszkolne

 1. Szkolny wolontariat zrzesza uczniów klas 0-3 i 4-8 na zasadach dobrowolności.
 2. Każda chętna klasa, raz w roku, tworzy bądź bierze udział w wybranej akcji charytatywnej.
 3. Akcje wolontariatu wynikają z aktualnych potrzeb środowiska społecznego.
 4. Plan Pracy Wolontariatu przedstawiany jest we wrześniu, a modyfikowany przez cały rok szkolny na bieżąco.
 5. Potwierdzony przez koordynatora udział danej klasy w więcej niż jednej akcji charytatywnej skutkuje, na koniec roku szkolnego odznaczeniem danej klasy i wręczeniem dyplomów.

Zadania:

 • rozwijanie wśród dzieci postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych osób i zwierząt,
 • kształtowanie postaw i zachowań odpowiedzialnych i prospołecznych,
 • angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem,
 • zapoznawanie z ideą wolontariatu,
 • kształtowanie umiejętności działania zespołowego,
 • wspieranie ciekawych inicjatyw, działań edukacyjnych,
 • pomoc rówieśnikom w trudnych sytuacjach,
 • rozwijanie pasji i zainteresowań.
 • nauka umiejętnego planowania i organizacji pracy.

Czasem drobny gest może wywołać lawinę pozytywnych działań, a uczniowie, którzy chcą nieść bezinteresowną pomoc pomagają tak potrzebującym jak i samym sobie.

wolontariat logo

15 lat wolontariatu w Miejskim Gimnazjum

      wolontariat 13W 2006r. powstaje Szkolne Koło Wolontariatu działające w ramach Klubu Ośmiu z ramienia Fundacji Świat na Tak powołane przez panią Grażynę Bińkowską , która wspólnie z panią Sylwią Bodjańską sprawuje opiekę nad szkolnym wolontariatem. Koło działa zgodnie z regulaminem i ustalonym planem pracy oraz uczniowie zaangażowani są w wiele działań , akcji wynikających z aktualnych  zapotrzebowań i potrzeby serca.

 1. Corocznie pomagamy w organizacji  Dnia Dzieci Niepełnosprawnych Mazowsza, który odbywa się w naszym gimnazjum.
 2. Prowadzimy stałą  międzynarodową akcję „Pola Nadziei” na rzecz Ośrodka Hospicjum Domowego Księży Marianów, każdego roku sadzimy żonkile przy  Urzędzie Miasta. Nasi uczniowie przygotowują kolorowanki o „ Polach Nadziei” dla dzieci w wieku przedszkolnym, które rozdawane są w przedszkolach jak również podczas naszych wizyt w szpitalach dziecięcych.
 3. Współorganizujemy Piknik Hospicyjny w Warszawie z okazji podsumowania akcji „ Pola Nadziei „
 4. Szkoła otrzymała tytuł „Przyjaciel Pól Nadziei".
 5. Corocznie uczniowie uczestniczą w szkoleniu ABC Pomocy Chorym dla młodzieży organizowanym przez Ośrodek Hospicjum Domowe Księży Marianów przy ul. Tykocińskiej w Warszawie.
 6. Nieustannie prowadzimy akcję „Nakrętka” , 4 wózki przekazane były dla naszych uczniów w naszej szkole.
 7. Prowadzimy stałą współpracę z DPS w Zielonce, przygotowujemy spotkania, Dzień Papieski, modlitwy,  uczestniczymy i pomagamy w obchodach rocznicy Domu Pomocy , Dzień  chorego, Dzień Babci i Dzień Dziadka, uprzątamy teren , grabienie liści , odśnieżanie, młodzież często odwiedza pensjonariuszy.
 8. Wolontariat  21 marca (pierwszy dzień wiosny) każdego roku organizuje Dzień na TAK.
 9. Przygotowujemy paczki świąteczne dla osób potrzebujących
 10. Organizujemy zbiórki żywności i odzieży na Ukrainę.
 11. Bierzemy udział w zbiórce Banku Żywności.
 12. Braliśmy czynny udział w Mieście Miłosierdzia w Warszawie.
 13. Aktywnie uczestniczyliśmy w maratonach warszawskich.
 14. Współorganizowaliśmy pikniki z okazji Dnia Dziecka dla dzieci niepełnosprawnych z Żoliborskim Stowarzyszeniem Dom Rodzina Człowiek.
 15. Uczestniczymy w akcji Zielonka Pomaga.
 16. Organizujemy Tydzień Ekologiczny i zdrowego żywienia.
 17. Aktywnie uczestniczymy w akcji Sprzątanie Świata.
 18. Współpracujemy z Instytutem Oceanografii w Gdańsku, propagujemy program „Ratujmy Foki” i „ Dbamy o czystość Bałtyku”.
 19. Uczniowie przygotowali prezentacje multimedialne o fokach szarych i kolorowanki , które rozdawane były w szpitalu dziecięcym.
 20. Udział i duże zaangażowanie w zbiórkach dla poszkodowanych podczas powodzi.

 GALERIA

Grażyna Bińkowska