Search

Regulamin I konkursu plastycznego “Wielkanoc z 4 -ką”

ORGANIZATOR:

Szkoła Podstawowa nr 4 w Zielonce im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Patronat nad konkursem sprawują

Przewodnicząca Rady Miasta Zielonka oraz Burmistrz Miasta Zielonka

 

Celem konkursu jest:

- podtrzymywanie tradycji wysyłania życzeń świątecznych;

- kultywowanie tradycji wielkanocnych;

- prezentacja i popularyzacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości plastycznej.

 

Konkurs skierowany jest do:

- uczniów Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego nr 4 w Zielonce.

Konkurs oceniany będzie na poziomach klas: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII. Trzy pierwsze miejsca z każdego poziomu zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami.

 1. Uczestnik / uczeń klas I - III ma za zadanie wykonać kartkę świąteczną, zaś uczestnik / uczeń klas IV - VIII pisankę wielkanocną antycovidową (optymistyczną).

 2. Uczestnik wykonuje tylko jedną pracę.

 3. Pracę należy wykonać dowolną techniką lub komputerowo wykorzystując dowolny ogólnodostępny program komputerowy.

 4. Zdjęcie pracy lub plik należy wysłać na adresadresdo 28 marca 2021 roku (prace przesłane po terminie nie będą oceniane).

 5. Prosimy w wiadomości wpisać pełne dane uczestnika: imię i nazwisko, wiek, klasę.

 6. Jury przy ocenie prac weźmie pod uwagę samodzielność wykonania, oryginalność, estetykę oraz nawiązanie do tradycji. Jury wybierze po trzy najlepsze nadesłane prace z każdego poziomu klas I – VIII. 29 marca umieści je na stronie www szkoły. Dalej wybierają – głosują, od 30 marca do 09 kwietnia 2021, osoby odwiedzające stronę organizatora, oddając swój głos na wybrana pracę. Praca, na każdym poziomie klas I - VIII, która zdobędzie największą liczbę oddanych głosów zajmie pierwsze i odpowiednio drugie i trzecie nagrodzone miejsce. Organizator przewiduje 8 pierwszych, 8 drugich i 8 trzecich miejsc - wszystkie nagrodzone.

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania prac konkursowych.

 2. Informacje o wynikach zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz na szkolnym profilu FB.

 3. Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację prac.

 4. Nadesłane prace stają się własnością Organizatora.

 5. Rozstrzygnięcie komisji konkursowej jest ostateczne i niepodważalne.

Barbara Zasada

Emilia Malinowska