Search

Projekt edukacyjny "Rycerze, średniowieczne zamki"

Kilka dni listopada zajęła klasie 3c realizacja projektu edukacyjnego „Rycerze, średniowieczne zamki”. Omówiliśmy po krótce epokę średniowiecza. Historia zamku w Malborku zachęciła nas do obejrzenia scen filmu pt. „Krzyżacy”. Wykonaliśmy również hełmy rycerskie z kolorowego papieru. Ogrom radości sprawiła wszystkim klasowa uroczystość pasowania na rycerza. Białogłowa Weronika odczytała Kodeks rycerski, zaś białogłowa Ada dokonała pasowania giermków. Zajęcia uwieńczone zostały nauką kroków średniowiecznego tańca. 

Joanna Stępień

28.10.2021 r.