Search

Międzynarodowy Projekt Czytelniczy ,,Magiczna moc bajek” czyli bajkowa podróż do krainy wartości i dziecięcej wyobraźni

"Jeśli chcecie, żeby wasze dzieci były inteligentne, czytajcie im bajki.
Jeśli chcecie, żeby były bardziej inteligentne, czytajcie im więcej bajek."

Albert Einstein

Projekt realizowany od października 2020 r. do maja 2021 r. jest odpowiedzią na realizację kierunku polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2020/2021 tj. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych oraz założeń podstawy programowej. Głównym celem Projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością.