Search

Spotkajmy się na królewskim dworze

W piątek 19 marca 2021 r. klasa 3a uczestniczyła w wirtualnej wycieczce po najpiękniejszych królewskich apartamentach. Podczas lekcji uczniowie poznali życie dworskie i znaczenie ceremoniału. Zastanowili się, kto mógł odwiedzić króla, co monarcha jadł na śniadanie i jak należało się zachowywać w jego obecności.

Monika Jeziorska