Search

Zajęcia muzyczne

muzykaMuzyka ma ogromne zdolności wyrażania piękna każdej kultury.
Ze swej natury może sprawić, że zabrzmią wewnętrzne harmonie.
Podnosi intensywne i głębokie emocje, a swoim czarem wywiera ogromny wpływ.

Jan Paweł II

Muzyka ma ogromny wpływ na rozwój intelektualny dziecka, pomaga w nauce innych przedmiotów, rozwija matematycznie.

W naszej szkole prowadzone są zajęcia muzyczne, pozwalające zapoznać młodzież z szeroko pojętą literaturą muzyczną. Szkolne zajęcia pozalekcyjne dają możliwość rozwoju aktywności muzycznej (wokalnej i instrumentalnej). Pozwalają uwrażliwić uczniów na muzykę (sztukę). Dają możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym szkoły, miasta, kształtują zainteresowania i uzdolnienia muzyczne. Mamy na swoim koncie wiele sukcesów. Wystarczy wspomnieć zespół "Zielony septet", który zawiązał się w Gimnazjum, ale nadal (członkowie grupy to już w większości absolwenci naszej szkoły) chętnie wspiera aktywność artystyczną miasta Zielonka. Warto wymienić sukcesy, zarówno zespołu, jak również innych uczniów:

I miejsce na ogólnopolskim konkursie piosenki o Warszawie

I miejsce oraz główna nagroda Grand Prix na konkursach poezji Cypriana Kamila Norwida (kategoria-poezja śpiewana)

I miejsce w powiatowym konkursie piosenki angielskiej

Organizowaliśmy koncerty bajkowe dla mieszkańców Zielonki (odniosly ogromny sukces).

Koncerty świąteczne, połączone z aukcjami na rzecz szkoły i jej uczniów.

Koncert patriotyczne.

Koncerty jazzowe.

Koncerty muzyki filmowej.

Śmiało można by rzec, że dzięki zajęciom muzycznym,
zaangażowaniu i profesjonalizmowi instruktora prowadzącego p. Agnieszki Brzozowskiej-Narojczyk,
Państwa dzieci zawsze odniosą sukces.