Search

Plan lekcji pracy zdalnej

 

Pobierz plan klas 0-3 od 28.04.2020r. poprawiony

 

 

Pobierz plan klas 4-7 od 13.05.2020r. poprawiony

 

Wszystkie zajęcia w klasach 0-7 odbywać się będą  on-line, w klasach 4-7 przedmioty takie jak plastyka, muzyka, technika, informatyka, WDŻ, religia, etyka odbywać się będą w wymiarze 1 godziny tygodniowo.

W klasach 1-3 etyka   wymiarze 1 godziny tygodniowo, WF w klasach 2 i 3 w wymiarze 1 godzin tygodniowo.