Search

„Opowiem Ci o swoim Patronie…”

16 listopada  dla naszej społeczności szkolnej miał miejsce wyjątkowy i szczególny dzień. Po raz kolejny, choć dzięki łączu internetowemu, mogliśmy się zobaczyć i uczcić osobę dla nas szczególną – Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Było to swoistego rodzaju podsumowanie wystawy dotyczącej Prymasa Tysiąclecia, którą mieliśmy okazję oglądać w naszej placówce. Na uroczystości pojawili się wyjątkowi goście związani z Kardynałem. Pani Iwona Czarcińska, która znała naszego Patrona osobiście, przybliżyła nam jego postać i opowiedziała o jego wkładzie pracy w historię naszej Ojczyzny. Ksiądz prałat Mieczysław Stefanik, także podzielił się z nami własnymi wspomnieniami dotyczącymi spotkań ze Stefanem Kardynałem Wyszyńskim. Obejrzeliśmy prelekcję przygotowaną przy pomocy uczniów klasy 5b, oraz efekt współpracy całej młodzieży SP4 z klas 4-8 w postaci nagrania „Społecznej Krucjaty Miłości”. To była dla nas piękna, niezwykle wzruszająca lekcja historii i patriotyzmu w XXI wieku.

 

Aleksandra Czechowska 

16.11.2021 r.