Search

Nasza Misja

misja wizja

-------------------------------------------------------------------------- 

Kształcimy i wychowujemy młodzież z całego miasta,
dbając o wszechstronny rozwój uczniów
zgodnie z ich możliwościami, potrzebami i zainteresowaniami
w bezpiecznym środowisku szkoły.

--------------

Umożliwiamy zdobywanie rzetelnej wiedzy pozwalającej na kontynuację nauki na następnym etapie edukacyjnym.

--------------

Przygotowujmy młodzież do życia w społeczeństwie informacyjnym.

--------------

Tworzymy środowisko sprzyjające rozwijaniu samodzielności, odpowiedzialności, uczciwości i poczucia własnej wartości.

--------------

Kształcimy umiejętność uczenia się oraz rozwijamy zainteresowania indywidualne uczniów.

--------------

Rodzice współdziałają z nauczycielami w budowaniu systemu wartości u dzieci oraz uczestniczą w rozwiązywaniu problemów szkolnych.

--------------

Nauczyciele są sprawiedliwi, cieszą się autorytetem wśród młodzieży i rodziców.

--------------

Zapewniamy atmosferę życzliwości oraz bezpieczeństwa uczniom i wszystkim pracownikom szkoły.

--------------

Wychowujemy w duchu patriotyzmu lokalnego i narodowego, wprowadzamy ucznia w realia nowoczesnej Europy i świata.

--------------

Pielęgnujemy tradycje szkoły i regionu skupiając nauczycieli, uczniów i absolwentów.

--------------------------------------------------------------------------