Wolontariat

15 lat wolontariatu w Miejskim Gimnazjum

      wolontariat 13W 2006r. powstaje Szkolne Koło Wolontariatu działające w ramach Klubu Ośmiu z ramienia Fundacji Świat na Tak powołane przez panią Grażynę Bińkowską , która wspólnie z panią Sylwią Bodjańską sprawuje opiekę nad szkolnym wolontariatem. Koło działa zgodnie z regulaminem i ustalonym planem pracy oraz uczniowie zaangażowani są w wiele działań , akcji wynikających z aktualnych  zapotrzebowań i potrzeby serca.

 1. Corocznie pomagamy w organizacji  Dnia Dzieci Niepełnosprawnych Mazowsza, który odbywa się w naszym gimnazjum.
 2. Prowadzimy stałą  międzynarodową akcję „Pola Nadziei” na rzecz Ośrodka Hospicjum Domowego Księży Marianów, każdego roku sadzimy żonkile przy  Urzędzie Miasta. Nasi uczniowie przygotowują kolorowanki o „ Polach Nadziei” dla dzieci w wieku przedszkolnym, które rozdawane są w przedszkolach jak również podczas naszych wizyt w szpitalach dziecięcych.
 3. Współorganizujemy Piknik Hospicyjny w Warszawie z okazji podsumowania akcji „ Pola Nadziei „
 4. Szkoła otrzymała tytuł „Przyjaciel Pól Nadziei".
 5. Corocznie uczniowie uczestniczą w szkoleniu ABC Pomocy Chorym dla młodzieży organizowanym przez Ośrodek Hospicjum Domowe Księży Marianów przy ul. Tykocińskiej w Warszawie.
 6. Nieustannie prowadzimy akcję „Nakrętka” , 4 wózki przekazane były dla naszych uczniów w naszej szkole.
 7. Prowadzimy stałą współpracę z DPS w Zielonce, przygotowujemy spotkania, Dzień Papieski, modlitwy,  uczestniczymy i pomagamy w obchodach rocznicy Domu Pomocy , Dzień  chorego, Dzień Babci i Dzień Dziadka, uprzątamy teren , grabienie liści , odśnieżanie, młodzież często odwiedza pensjonariuszy.
 8. Wolontariat  21 marca (pierwszy dzień wiosny) każdego roku organizuje Dzień na TAK.
 9. Przygotowujemy paczki świąteczne dla osób potrzebujących
 10. Organizujemy zbiórki żywności i odzieży na Ukrainę.
 11. Bierzemy udział w zbiórce Banku Żywności.
 12. Braliśmy czynny udział w Mieście Miłosierdzia w Warszawie.
 13. Aktywnie uczestniczyliśmy w maratonach warszawskich.
 14. Współorganizowaliśmy pikniki z okazji Dnia Dziecka dla dzieci niepełnosprawnych z Żoliborskim Stowarzyszeniem Dom Rodzina Człowiek.
 15. Uczestniczymy w akcji Zielonka Pomaga.
 16. Organizujemy Tydzień Ekologiczny i zdrowego żywienia.
 17. Aktywnie uczestniczymy w akcji Sprzątanie Świata.
 18. Współpracujemy z Instytutem Oceanografii w Gdańsku, propagujemy program „Ratujmy Foki” i „ Dbamy o czystość Bałtyku”.
 19. Uczniowie przygotowali prezentacje multimedialne o fokach szarych i kolorowanki , które rozdawane były w szpitalu dziecięcym.
 20. Udział i duże zaangażowanie w zbiórkach dla poszkodowanych podczas powodzi.

 GALERIA

Grażyna Bińkowska

Strona 2 z 2