Search

PROJEKTOWO W ZERÓWECZKACH

Wszystkie klasy 0 biorą udział w dwóch projektach edukacyjnych. Pierwszy z nich to projekt z zakresu edukacji matematycznej „20 minut dla matematyki”. Metodyka projektu zakłada naukę matematyki w sposób czynnościowy czyli zgodny z rozwojem dziecka, nabywanie kompetencji matematycznych poprzez działanie w oparciu o koncepcję „Dziecięcej matematyki” Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej. Drugi projekt to Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Zabawa sztuką”, który propaguje sztukę w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz z założeniami pedagogiki freblowskiej. Leo i Lisa zabiorą dzieci w świat sztuk plastycznych tj. malarstwo, rzeźba, architektura, rysunek, fotografia, ceramika i wzornictwo.

 

zabawa sztuka w zerowkach