Search

IV edycja Konkursu Wielkanocnego!!!

Aby zapoznać się z regulaminem kliknij CZYTAJ WIĘCEJ

 

 

Regulamin IV edycji konkursu plastycznego.

ORGANIZATOR:

Szkoła Podstawowa nr 4 w Zielonce im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

 

Celem konkursu jest:

- propagowanie tradycji i folkloru związanych ze świętami wielkanocnymi;

- pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia ozdób wielkanocnych w obrzędowości ludowej;

- kultywowanie tradycji wielkanocnych;

- rozwijanie wyobraźni, piękna i kreatywności uczniów;

- prezentacja i popularyzacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości plastycznej;

- stwarzanie okazji do rodzinnej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na  

temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia ozdób wielkanocnych.

 

Konkurs skierowany jest do:

- uczniów Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego nr 4 w Zielonce.

 

Konkurs oceniany będzie w trzech kategoriach:

- I kategoria: klasy 0 – III;

- II kategoria: klasy IV – VI;

- III kategoria: klasy VII – VIII.

 

Regulamin oraz warunki wzięcia udziału w konkursie

 1. Konkurs wielkanocny jest konkursem rodzinnym, każdy uczestnik ma za zadanie sam lub wspólnie z rodziną wykonać ręcznie wianek wiosenno – wielkanocny (praca przestrzenna).
 2. Uczestnik wykonuje tylko jedną pracę.
 3. Prace przekazane po terminie nie będą oceniane.
 4. Pracę należy zabezpieczyć oraz dołączyć do niej kartkę z pełnymi danymi uczestnika: imię i nazwisko, klasa uczestnika.
 5. O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa powołana przez organizatora. Jury przy ocenie prac weźmie pod uwagę oryginalność, estetykę prac oraz nawiązanie do tradycji.
 6. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.
 7. W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe dla zdobywców trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej.
 8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania prac konkursowych.
 9. Informacje o wynikach oraz najciekawsze prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz na szkolnym profilu FB.
 10. Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację prac.
 11. Prace stają się własnością Organizatora.
 12. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

Termin dostarczenia prac:

Ostateczny termin składania prac to 20 marca godz. 1200 . Prace należy składać do p. Emilii Malinowskiej lub p. Mai Holc (sala nr 24).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi przed Wielkanocą.