Search

I Powiatowy Konkurs Informatyczny

 

25 kwietnia w naszej szkole odbył się I Powiatowy Konkurs Informatyczny. Uczestnikami byli uczniowie klas VII i VIII z dziewięciu szkół podstawowych z terenu powiatu wołomińskiego. Celem naszego przedsięwzięcia jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień informatycznych u uczniów oraz stworzenie możliwości do sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki. Konkurs został zakwalifikowany i widnieje w wykazie zawodów wiedzy zaakceptowanych przez Kuratorium Oświaty na rok szkolny 2022/2023.Tytuł laureata otrzymają uczestnicy, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca. Wkrótce ogłoszenie wyników i wyłonienie zwycięzców.