Search

II konkurs plastyczny "Wielkanoc z 4-ką"

 
Regulamin II edycji konkursu plastycznego na ozdobę wielkanocną.
 
ORGANIZATOR:
 
Szkoła Podstawowa nr 4 w Zielonce im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
 
Celem konkursu jest:
- propagowanie tradycji i folkloru związanymi ze świętami wielkanocnymi;
- pogłębienie wiedzy na temat symboliki i i znaczenia ozdób wielkanocnych w obrzędowości ludowej;
- kultywowanie tradycji wielkanocnych;
- rozwijanie wyobraźni, piękna i kreatywności uczniów
- prezentację i popularyzację dziecięcej i młodzieżowej twórczości plastycznej;
- konkurs stwarza okazję do rodzinnej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia ozdób wielkanocnych.
 
Konkurs skierowany jest do:
- uczniów Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego nr 4 w Zielonce.
 
Konkurs oceniany będzie w trzech kategoriach:
- I kategoria: klasy I – III szkoły podstawowej;
- II kategoria: klasy IV – VI szkoły podstawowej;
- III kategoria: klasy VII – VIII szkoły podstawowej.
 
Regulamin oraz warunki wzięcia udziału w konkursie
 1. Konkurs wielkanocny jest konkursem rodzinnym, każdy uczestnik ma za zadanie sam lub wspólnie z rodziną wykonać ręcznie ozdobę wielkanocną wybraną dowolnie techniką.

 2.  Uczestnik wykonuje tylko jedną pracę.

 3. Projekt nie może być kartką świąteczną.

 4. Prace przekazane po terminie nie będą oceniane.

 5. Pracę należy zabezpieczyć oraz dołączyć do niej kartkę z pełnymi danymi uczestnika: imię i nazwisko, wiek, klasa uczestnika.

 6. O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa powołana przez organizatora. Jury przy ocenie prac weźmie pod uwagę oryginalność, estetykę prac oraz nawiązanie do tradycji.

 7. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.

 8. W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe dla zdobywców trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej.

 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania prac konkursowych.

 10. Informacje o wynikach oraz najciekawsze prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz na szkolnym profilu FB.

 11. Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację prac.

 12. Nadesłane prace stają się własnością Organizatora.

 
Termin dostarczenia prac:
Ostateczny termin składania prac to 12 kwietnia godz. 1100. Prace należy składać do p. Emilii Malinowskiej (sala nr 17).
 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 13 kwietnia, rozdanie nagród po świętach.