Search

Dziedzictwo Marszałka Piłsudskiego

004Pod takim tytułem odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie 18.11.2015r. W spotkaniu tym brali udział uczniowie Naszej szkoły pod opieką Pani Hanny Zalewskiej i księdza Piotra Protasia.

Uczestnicy konferencji wysłuchali 9 referatów dotyczących życia, działalności i strategii politycznych Marszałka Józefa Piłsudskiego.

k.d