Search

Podsumowanie wyników próbnych egzaminów ósmoklasisty

   Nasi Ósmoklasiści zostali właśnie poddani próbie generalnej, czyli próbnemu egzaminowi ósmoklasisty przygotowanemu przez Centralną Komisją Egzaminacyjną. Wszystko odbywało się w warunkach jak najbardziej zbliżonych do właściwego egzaminu. Na wyniki będzie trzeba jeszcze chwilę poczekać. Jednak nasze klasy ósme już dwukrotnie mogły sprawdzić swoje umiejętności. W listopadzie i lutym odbyły się próbne egzaminy przygotowane przez dwa wydawnictwa. Jesteśmy niezmiernie dumni, że nasi uczniowie osiągnęli w nich wyniki powyżej średniej kraju. Serdecznie gratulujemy!

Poniżej prezentujemy wyniki dotychczasowych próbnych egzaminów:

Próbny egzamin ósmoklasisty z wydawnictwem „Nowa Era” 18-20.11.2021r.

Do egzaminu przystąpiło 31 uczniów.

 

Język polski

Szkoła-58,32%

Kraj-50,18%

 

Język angielski

Szkoła-62,10% 

Kraj-48,45%

 

Matematyka

Szkoła-37,50% 

Kraj-36,90%

 

NAJLEPSZE WYNIKI:

Język polski-90% (8a)

Język angielski-95% (8a,8b)

Matematyka-87% (8b)

 

 

Próbny egzamin ósmoklasisty z wydawnictwem „GWO” 22.02, 25-26.02.2021r

Do egzaminu przystąpiło 30 uczniów.

 

Język polski

Szkoła-63% 

Województwo-54%

Kraj-50%

 

Język angielski

Szkoła: 71% 

Województwo: 62%

Kraj: 55%

 

Matematyka

Szkoła: 56% 

Województwo:53%

Kraj:48%

 

NAJLEPSZE WYNIKI:

Język polski: 94,11% (8b)

Język angielski: 95% (8a)

Matematyka: 93% (8b)